ASK HVAS

cand.arch_ask.hvas@gmail.com_+45 2976 5103_opdat. Feb. 2024.

11 dogmeRUM2015 (Innosite, Stage your mind, Konkurrence Maj 2015


dogmeRUM2015_Page_1

 

dogmeRUM2015_Page_2

 

dogmeRUM2015_Page_3


Uddybende forklaring:
Idéen med dogmeRUM2015, er den at den endelige form og placering først bliver til i udførslen og udelukkende af borgerne selv. Størrelsen kan derfor sagtens afgrænses til fx 75 elementer, dvs. Ca ½ størrelse af oplægget i modellen.
Her er en uddybende forklaring af konceptet som direkte sammenligning med filmens Dogme95:

Arkitekten (=instruktøren) definerer udelukkende: 
1) Rammen (=scenen) 
2) De rumdannende elementer (=rekvisitter) 
3) Det formbærende princip (=reglerne) samt 
4) Oplægget til funktionen (=følelsen). 

Borgerne (=skuespillerne) vælger helt selv: 
1) Den konkrete form.
2) Relation til stedet og 
3) Den specifikke funktion o.lign (=personkaraktéren og/eller den konkrete handling).

Rammen (=scenen) er fladen i byrummet.

Rumdannende elementer (=rekvisitter) er fx 75 stk tømmerbjælker. 

dogmeRUM2015 (=filmens fortælling og udtryk) bliver hermed selve den rumlige sammenstillingen og dets udtryk, som: 
1) Funktionelt kan tilbyde ophold på, i, under, eller bevægelse igennem, på, hen over o.lign. samt 
2) Kommenterer særlige karaktere på stedet, fx en retning, en vægflade, en flade o.lign.

Formprincippet (=reglerne) er flg.:
1) Tømmerbjælkerne må ikke tilpasses (ud over maks 3 stk. hulboringer for samlingerne, som skal holdes mindst 0,5m fra endefladerne).
2) Bjælkeenderne skal alle males på endefladerne (i ens farve, kraftig gul ell. orange). Børn kan være med her.
3) Samlinger skal udføres så vidt muligt som kryds, dvs at bjælker skal ligge forskudt af hinanden og ikke parallelt.
4) Tømmerbjælker ligger af på betonfliser, således at de friholdes af terræn ifht. fugt, for lettere græsplæneslåning o.lign.
5) Samlinger skal udføres således at elementer fastholdes formstabilt i alle retninger ifht statik på konstruktionen.
6) Sammenstillingen skal kunne udføres alene af muskelkraft, dvs der skal ikke anvendes løftehjælpemidler. 

Det bliver helt sikkert en stor oplevelse både at være med til at udføre dogmeRUM2015 for voksne og børn, og det bliver helt sikkert også en oplevelse at udforske og benytte rummet efterflg.

Det helt enkelt :-)
Se website for konkurrencen her https://www.innosite.dk/idea.php?id=3791
/Ask